Tuổi Mậu Dần 1998 cưới ngày tháng nào đẹp trong năm 2022? Chọn ngày cưới đẹp nhất năm 2022 hợp tuổi nam, nữ tuổi Mậu Dần để thuận hòa. Mời các bạn cùng Nhatkydulich.net tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Sang năm mới 2022 khi chọn ngày cưới cho tuổi Mậu Dần sẽ bao gồm những ngày đẹp, hoàng đạo, cát lợi nào việc chọn ngày cưới cho tuổi Mậu Dần 1998 sao để cuộc sống hôn nhân sau này được viên mãn, con đàn cháu đống, vợ chồng hạnh phúc.

Tuổi Mậu Dần 1998 cưới ngày nào đẹp năm 2022

Xem thêm: Chồng càn vợ cấn có hợp nhau không?

Xem ngày cưới tuổi Mậu Dần trong năm 2022

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Mậu Dần tháng 1 năm 2022

– Thứ hai, ngày 10/1/2022 nhằm ngày 8/12/2021 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ bảy, ngày 22/1/2022 nhằm ngày 20/12/2021 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Mậu Dần tháng 2 năm 2022

Tháng 2 năm 2022 không có ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Mậu Dần

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Mậu Dần tháng 3 năm 2022

Tháng 3 năm 2022 không có ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Mậu Dần

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Mậu Dần tháng 4 năm 2022

Thứ bảy, ngày 2/4/2022 nhằm ngày 2/3/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Mậu Dần tháng 5 năm 2022

– Chủ nhật, ngày 8/5/2022 nhằm ngày 8/4/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ năm, ngày 12/5/2022 nhằm ngày 12/4/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ sáu, ngày 20/5/2022 nhằm ngày 20/4/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ ba, ngày 24/5/2022 nhằm ngày 24/4/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Mậu Dần tháng 6 năm 2022

– Thứ tư, ngày 8/6/2022 nhằm ngày 10/5/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Mậu Dần tháng 7 năm 2022

– Thứ tư, ngày 13/7/2022 nhằm ngày 15/6/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ sáu, ngày 15/7/2022 nhằm ngày 17/6/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ tư, ngày 27/7/2022 nhằm ngày 29/6/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Mậu Dần tháng 8 năm 2022

Tháng 8 năm 2022 không có ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Mậu Dần

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Mậu Dần tháng 9 năm 2022

– Thứ năm, ngày 1/9/2022 nhằm ngày 6/8/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Chủ nhật, ngày 25/9/2022 nhằm ngày 30/8/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Mậu Dần tháng 10 năm 2022

– Thứ sáu, ngày 7/10/2022 nhằm ngày 12/9/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ tư, ngày 19/10/2022 nhằm ngày 24/9/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Mậu Dần tháng 11 năm 2022

– Thứ ba, ngày 1/11/2022 nhằm ngày 8/10/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ tư, ngày 2/11/2022 nhằm ngày 9/10/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ hai, ngày 14/11/2022 nhằm ngày 21/10/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ tư, ngày 23/11/2022 nhằm ngày 30/10/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Mậu Dần tháng 12 năm 2022

– Thứ năm, ngày 1/12/2022 nhằm ngày 8/11/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ sáu, ngày 2/12/2022 nhằm ngày 9/11/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ tư, ngày 28/12/2022 nhằm ngày 6/12/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Hy vọng với những chia sẻ của cha mẹ yêu con về tuổi Mậu Dần 1998 cưới ngày nào đẹp năm 2022 được không sẽ giúp ích được cho bạn đọc